Hem

CATALYSATOR 67

Fastighetsägarna i Stockholm lanserar skriften

 

"ÄR DIN FASTIGHET KLIMATSÄKRAD? FASTIGHETSÄGARE I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT"

 

Underlaget till broschyren är framtaget av Catalysator 67 och Pussel Klimatkonsult.

 

ladda ner broschyren på

http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt_opinion/nyheter_1/2015/klimatbroschyren

 

Katalyserar förändring inom

miljö och naturresursförvaltning.

 

 

catalysator67@gmail.com

+0708 444 214

CATALYSATOR 67