Klimatanpassning

CATALYSATOR 67

Stöd i framtagande av klimatanpassningsstrategi

Catalysator 67 erbjuder i samverkan med Pussel Klimatkonsult ett stöd till kommuner och andra organisationer som vill komma igång med eller utveckla sitt klimatanpassningsarbete.

 

Med ökande klimateffekter förväntas klimatanpassning bli en allt viktigare fråga för en kommun att hantera. Det handlar om att planera för ett förändrat klimat med mer extremväder i form av värme, nederbörd och storm. Att säkerställa en robust infrastruktur i form av bebyggelse, vatten och avlopps-ledningar, energiförsörjning och att kommunens funktioner gentemot medborgarna kan upprätthållas i form av vård, skola och omsorg. Ett annat fokus är att säkerställa hälsan hos sårbara grupper – äldre, sjuka och barn, något som hotas av framförallt värmeböljor.

 

Låter det intressant?

 

 

Kontakta mig

så berättar

jag mera!

 

Katalyserar förändring inom

miljö och naturresursförvaltning.

 

 

catalysator67@gmail.com

+0708 444 214

CATALYSATOR 67